Saturday, July 2, 2022

Sabado, Hulyo 2, 2022

Sabado ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Amos 9, 11-15
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita
na bayan n’ya’y papayapa.

Mateo 9, 14-17

« Basahin at Pakinggan »