Tuesday, July 26, 2022

Martes, Hulyo 26, 2022

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Jeremias 14, 17-22
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Dahil sa ngalan mo,
Poon, iligtas mo kami ngayon.

Mateo 13, 36-43

« Basahin at Pakinggan »