Friday, July 29, 2022

Biyernes, Hulyo 29, 2022

Paggunita kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro

Jeremias 26, 1-9
Salmo 69, 5. 8-10. 14

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Mateo 13, 54-58
o kaya Juan 11, 19-27
o kaya Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »