Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 3, 2019

July 3, 2019

Kapistahan ni Apostol Santo Tomas

Efeso 2, 19-22
Salmo 116. 1. 2.

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Juan 20, 24-49

UNANG PAGBASA
Efeso 2, 19-22

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Hesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo ma’y kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 116. 1. 2.

Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Purihin ang Panginoon!
Dapat na purihin ng lahat ng bansa,
siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Pagkat ang pag-ibig
na ukol sa ati’y dakila at wagas,
at ang katapatan niya’y walang wakas.

Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

ALELUYA
Juan 20, 29

Aleluya! Aeleluya!
Mapalad at maligaya
Ang sumasampalataya
Sa di nakita ng mata!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 24-49

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Si Tomas na tinaguriang Kambal, isa sa Labindalawa, ay hindi nila kasama nang dumating si Hesus. Kaya’t sinabi sa kanya ng ibang alagad, “Nakita namin ang Panginoon!” Sumagot si Tomas, “Hindi ako maniniwala hangga’t di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hangga’t hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran.”

Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Hesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, “Sumainyo ang kapayapaan!” Saka sinabi kay Tomas, “Tingnan mo ang aking mga kamay at ilalpit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na.” Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 11 comments… read them below or add one }

Patrick Cu July 3, 2017 at 10:40 pm

Thanks be to you Lord Jesus Christ. Praises to be your worthy and mighty name King of Kings, Lord of Lords, we glorify you o Lord. Amen

Reply

Cathy Lopez July 3, 2019 at 4:39 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo!

Happy Feast Day St. Thomas!
St. Thomas, please pray for us. Amen.

Reply

Aida Ramirez July 3, 2019 at 5:38 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas July 3, 2019 at 6:50 am

Thank you, my Lord, for making us believe in you. For we are so blessed by just believing in you. May glory be yours now and forever!

Reply

PATRICK CU July 3, 2019 at 7:00 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Liberty C. Baligod July 3, 2019 at 7:48 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Kulot July 3, 2019 at 9:45 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine July 3, 2019 at 2:04 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

jerry July 3, 2019 at 10:02 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo Amen

Reply

Rachel Dela Cruz July 4, 2019 at 1:02 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:17 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: