Wednesday, July 10, 2019

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 10, 2019

Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a
Salmo 32, 2-3. 10-11. 18-19

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Mateo 10, 1-7

« Basahin at Pakinggan »