Tuesday, July 9, 2019

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 9, 2019

Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 32, 22-32
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7. 8b at 15

Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

Mateo 9, 32-38

« Basahin at Pakinggan »