Saturday, July 13, 2019

Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 13, 2019

Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7

Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.

Mateo 10, 24-33

« Basahin at Pakinggan »