June 2019

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 29, 2019

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Mga Gawa 12, 1-11
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang D’yos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.

2 Timoteo 4, 6-8. 17-18
Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 27, 2019

Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 16, 1-12. 15-16
Salmo 105, 1-2. 3-4a. 4b-5

Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Mateo 7, 21-29

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 25, 2019

Martes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 13, 2. 5-18
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Mateo 7, 6. 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 20, 2019

Huwebes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 11, 1-11
Salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8

Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Mateo 6, 7-15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 19, 2019

Miyerkules ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 9, 6-11
Salmo 111, 1-2. 3-4. 9

Mapalad s’ya na may takot sa Diyos na magandang-loob.

Mateo 6, 1-6. 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 18, 2019

Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 8, 1-9
Salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 43-48

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 17, 2019

Lunes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 6, 1-10
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Mateo 5, 38-42

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 15, 2019

Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 5, 14-21
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 5, 33-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 14, 2019

Biyernes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 4, 7-15
Salmo 115, 10-11. 15-16. 17-18

Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

Mateo 5, 27-32

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 13, 2019

Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan
Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 3, 15 – 4, 1. 3-6
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Mateo 5, 20-26

« Basahin at Pakinggan »