Tuesday, June 11, 2019

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 11, 2019

Paggunita kay San Bernabe, Apostol

Mga Gawa 11, 21b-26; 13, 1-3
Salmo 97, 1. 2-3ab, 3kd-4, 5-6

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Mateo 5, 13-16

« Basahin at Pakinggan »