Tuesday, June 4, 2019

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 4, 2019

Martes sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 20, 17-27
Salmo 67, 10-11. 20-21

Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

Juan 17, 1-11a

« Basahin at Pakinggan »