Saturday, June 15, 2019

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 15, 2019

Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 5, 14-21
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 5, 33-37

« Basahin at Pakinggan »