Wednesday, July 17, 2019

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 17, 2019

Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 1-6. 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 11, 25-27

« Basahin at Pakinggan »