Monday, July 29, 2019

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 29, 2019

Paggunita kay Santa Marta

Exodo 32, 15-24. 30-34
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Lucas 10, 38-42

« Basahin at Pakinggan »