January 2011

Mga Pagbasa – Martes, Enero 11, 2011

Unang Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 2, 5-12
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

Marcos 1, 21b-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 10, 2011

Unang Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 1, 1-6
Salmo 96, 1 at 2b. 6 at 7k. 9

Ang Panginoo’y sambahin ng lahat n’yang mga anghel.

Marcos 1, 14-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 09, 2011

Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon

Isaias 42, 1-4. 6-7
Salmo 28, 1a at 2. 3ak-4. 3b at 9b-10

Basbas ng kapayapaa’y sa bayan ng Poong mahal.

Mga Gawa 10, 34-38
Mateo 3, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 08, 2011

Sabado kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 5, 14-21
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Juan 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 07, 2011

Biyernes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Lucas 5, 12-16

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 06, 2011

Huwebes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 19 – 6, 4
Salmo 71, 2. 14 at 15bk. 17

Poon, maglilingkod sa ‘yo tanang bansa nitong mundo.

Lucas 4, 18

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 05, 2011

Miyerkules kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 11-18
Salmo 71, 2. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ‘yo tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 45-52

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 04, 2011

Martes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 7-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8

Poon, maglilingkod sa ‘yo tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 34-44

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 03, 2011

Lunes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 3, 22 – 4, 6
Salmo 2, 7-8. 10-11

Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa ‘yo.

Mateo 4, 12-17. 23-25

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 02, 2011

Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon

Isaias 60, 1-6
Salmo 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ‘yo tanang bansa nitong mundo.

Efeso 3, 2-3a. 5-6
Mateo 2, 1-12

« Basahin at Pakinggan »