Monday, January 10, 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 10, 2011

Unang Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 1, 1-6
Salmo 96, 1 at 2b. 6 at 7k. 9

Ang Panginoo’y sambahin ng lahat n’yang mga anghel.

Marcos 1, 14-20

« Basahin at Pakinggan »