Tuesday, January 11, 2011

Mga Pagbasa – Martes, Enero 11, 2011

Unang Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 2, 5-12
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

Marcos 1, 21b-28

« Basahin at Pakinggan »