Tuesday, January 25, 2011

Mga Pagbasa – Martes, Enero 25, 2011

Kapistahan ng Pagbabagong-buhay ni Apostol San Pablo

Mga Gawa 22, 3-16
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Marcos 16, 15-18

« Basahin at Pakinggan »