Wednesday, January 19, 2011

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 19, 2011

Miyerkules ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 7, 1-3. 15-17
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Marcos 3, 1-6

« Basahin at Pakinggan »