Friday, January 7, 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 07, 2011

Biyernes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Lucas 5, 12-16

« Basahin at Pakinggan »