Thursday, January 13, 2011

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 13, 2011

Unang Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 3, 7-14
Salmo 94, 6-7. 8-9. 10-11

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Marcos 1, 40-45

« Basahin at Pakinggan »