Saturday, January 22, 2011

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 22, 2011

Sabado ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 9, 2-3. 11-14
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Marcos 3, 20-21

« Basahin at Pakinggan »