Monday, January 17, 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 17, 2011

Paggunita kay San Antonio, abad

Hebreo 5, 1-10
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Marcos 2, 18-22

« Basahin at Pakinggan »