January 2011

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 31, 2011

Paggunita kay San Juan Bosco, pari

Hebreo 11, 32-40
Salmo 30, 20. 21. 22. 23. 24

Magpakatatag ang tanang may tiwala sa Maykapal.

Marcos 5, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 30, 2011

Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon

Sofonias 2, 3; 3, 12-13
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Mga aba ay mapalad, D’yos ang hari nilang lahat.

1 Corinto 1, 26-31
Mateo 5, 1-12a

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 29, 2011

Sabado sa Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 11, 1-2. 8-19
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75

Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 28, 2011

Paggunita kay Santo Tomas de Aquino

Hebreo 10, 32-39
Salmo 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 27, 2011

Huwebes sa Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 10, 19-25
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6.

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Marcos 4, 21-25

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 26, 2011

Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo

2 Timoteo 1, 1-8
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas.

Marcos 4, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 25, 2011

Kapistahan ng Pagbabagong-buhay ni Apostol San Pablo

Mga Gawa 22, 3-16
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Marcos 16, 15-18

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 24, 2011

Lunes sa Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 9, 15. 24-28
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

Marcos 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 23, 2011

Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 8, 23b – 9, 3
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

1 Corinto 1, 10-13. 17
Mateo 4, 12-23

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 22, 2011

Sabado ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 9, 2-3. 11-14
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Marcos 3, 20-21

« Basahin at Pakinggan »