January 2011

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 21, 2011

Paggunita kay Santa Agnes, dalaga at martir

Hebreo 8, 6-13
Salmo 84, 8 at 10. 11-12. 13-14.

Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaup-palad.

Marcos 3, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 20, 2011

Huwebes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 7, 25-8, 6
Salmo 39, 7-8a, 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 3, 7-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 19, 2011

Miyerkules ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 7, 1-3. 15-17
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Marcos 3, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Enero 18, 2011

Martes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 6, 10-20
Salmo 110, 1-2. 4-5. 9 at 10k

Pangko ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Marcos 2, 23-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 17, 2011

Paggunita kay San Antonio, abad

Hebreo 5, 1-10
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Marcos 2, 18-22

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 16, 2011

Kapistahan ng Panginoong Hesus, ang Banal na Sanggol

Isaias 9, 1-6
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas tagumpay ng Nagliligtas.

Efeso 1, 3-6. 15-18
Mateo 18, 1-5. 10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 15, 2011

Unang Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 4, 12-16
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Marcos 2, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 14, 2011

Unang Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 4, 1-5. 11
Salmo 77, 3 at 4bk. 6k-7. 8

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Marcos 2, 1-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 13, 2011

Unang Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 3, 7-14
Salmo 94, 6-7. 8-9. 10-11

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Marcos 1, 40-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 12, 2011

Unang Linggo sa Karaniwang Panahon

Hebreo 2, 14-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Marcos 1, 29-39

« Basahin at Pakinggan »