Huwebes, Hunyo 13, 2024

June 13, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas ng kanyang pagpapatawad.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, gawin Mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan.

Ang Simbahan nawa’y maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod nang matuwid ang katarungan at kalayaang pantao nawa’y hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa’t isa nawa’y matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa’t isa, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo nang mapayapa na kapiling ang ating kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pumanaw nawa’y mabuhay sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Group of Believer Poblite June 12, 2024 at 9:46 pm

PAGNINILAY: ang pag sunod ay higit pa Kay sa mga mamahaling handog na Hain, Hindi nalulugod ang Dios sa mga handog na Hindi nagmumula sa tunay na pusong makahilugan, nais Ng Dios ang maglinis na puso.

Ang tanda Ng kalinisan ay Hindi marunong magtanim Ng poot , Galit at hinanakit sa kanyang kapatid. Sa kalikasan Ng tao nural lang ang mainis pwd Kang magalit Peru iwasan ang mgakasala, laging tandaan dapat manatili ang pagmamahal na may mamalasakit, ganyan ang tunay na pagmamahal at Yan ang pag lalarawan Ng pagmamahal Ng dakilang Dios para sa atin.

Ang pagmamahal Ng Dios ay naglalarawan Ng pagkakaisa at pagkakasundo, ayaw Niya ang salungatan hangad Ng Espiritu ang pag dadamayan. Ayaw Ng Dios ang kaguluhan dahil maaari itong magdulot Ng pagkakabahagi at paglalaban laban na nakakasira Ng pagkakaisa.

PANALANGIN: Panginoon sumagana nawa ang pagibig mo sa aking puso at Ng magbumga ito Ng pagkakaisa at pagkakasundo. Amen

Gawain: wag Kang magtatanim Ng poot sa iyong kapatid.

Reply

Maria Annelee Sanchez Bautista June 13, 2024 at 10:32 am

Pagsunod for the sake of makasunod lang at hindi naiintindihan ang ginagawa basta makasunod para walang masabi nakakapagod at nakakasawa rin . Basta sumunod na lang sa totoo lang gaya ng sa BEC Basic Ecclesial Community nakikita natin ang mas maraming advantages . Para maging effective ang paglilingkod maraming pagdaraanan pag-aaral paghuhubpg hindi lang sugod ng sugod sige gawin na lang. Kapag naintindihan at isinapuso , its an enjoyable task naiibsan ang pagod, yan ang sinasabi na makakpasok sa kaharian dahil kapag isinama ang Diyos sa isang gawain at laging may palagiang gumagabay nagpapalakas ito ng loob para gawin ng gawain /Nasa Synodal na po tayo isa rin itong poagkakataon na tayo ay bumaba sa laylayan pakinggan hindi lamand ang nakakataas ang nasusunod sayempre Karapatan naman ng mga nasa laylayan ang pakinggan at pakinggan din ang mga naglilingkod ng mahabang panahon lalo na sa mga problema at mda balakid na nararanasan nil lalo na walang sahod at may kahirapan din sa pera syempre naman dapat naman makatanngap naman sila ng pera at suporta para makapgpatuloy kung wala silang suportang finansyal at lagi pang pinapagod alam naman natin na may limitasyon ang bawat tao Nawa sa pamamagitan ng salita ito ay magbigay ng patuloy na graysa at lakas inspirasyon sa patuloy sa paglilingkod.

Reply

Maria Annelee Sanchez Bautista June 13, 2024 at 10:37 am

Magighingmakabuluhan ang naglilingkod kapag may paghubog at patuloy na panalangin may commitment pagmamhal sa gawain ay isang masayang gawain kahit anong mga balakid umulan man baha hindi ito alintana. Suporta at pag unawa pakinggan din ang mga hinaing ito ay isang tulong para mapaayos pa ang isang gawain salamat sa Diyos sa kanyang salita

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: