Miyerkules, Disyembre 13, 2023

December 13, 2023

Paggunita kay Santa Lucia, dalaga at martir

Isaias 40, 25-31
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10

Panginoo’y papurihan,
aba kong sariling buhay.

Mateo 11, 28-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Lucy, Virgin and Martyr (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Miyerkules sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

UNANG PAGBASA
Isaias 40, 25-31

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos?
Siya’y kanino itutulad?
Tumingin kayo sa sangkalangitan.
Sino ba ang lumikha ng mga bituin?
Sino ba ang sa kanila’y nagpapakilos
at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan?
Dahil sa kanyang kapangyarihan,
isa ma’y wala siyang nakaligtaan.
Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo
na tila di alintana ng Panginoon
ang kabalisahan mo,
at tila di pansin ang iyong kaapihan?
Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos,
na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos?
Siya ang lumikha ng buong daigdig,
hindi siya napapagod;
sa isipan niya’y walang makatatarok.
Ang mga mahina’t napapagal ay pinalalakas.
Kahit kabataan
ay napapagod at nanlulupaypay.
Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon
ay magpapanibagong sigla.
Ang lakas nila’y matutulad
sa walang pagod na pakpak ng agila.
Sila’y tatakbo nang tatakbo
ngunit di manghihina,
lalakad nang lalakad
ngunit hindi mapapagod.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10

Panginoo’y papurihan,
aba kong sariling buhay.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Panginoo’y papurihan,
aba kong sariling buhay.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Panginoo’y papurihan,
aba kong sariling buhay.

Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos,
kung magalit ay banayad, kung umibig nama’y lubos.
Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway;
di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.

Panginoo’y papurihan,
aba kong sariling buhay.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Panginoon nagliligtas
sa ati’y darating tiyak
mapalad s’yang makaharap.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 28-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus: “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 9, 2020 at 12:15 am

Pagninilay: Ang Adbiyento ay panahon ng pag-asa dahil sa Diyos na nagdadala sa atin ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang Bugtong na Anak na si Hesus.

Ang Unang Pagbasa ay isang propesiya ni Isaias tungkol sa pag-asa. Sinasabi ng propeta na ang mga taong umaasa sa Panginoon ay magpapanibago ng lakas mula sa kanya, at ang lakas ng mga taong ito ay katulad ng walang hinto na paglipad ng agila. Kaya ang maihahambing ni Isaias sa Diyos ay bilang tagapaglikha ng lahat ng nilalang sa buong sangkatauhan. Hindi pa rin magbabago ang Panginoon kahit marami na tayong dumadanas na paghihirap, upang sa kanya tayo magkaroon ng pag-asa.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isa sa mga nakakaaliw na pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Matapos magpasalamat siya sa Ama sa pagpapahayag ng mga misteryo ng Paghahari ng Diyos sa mga mapagkumbaba, siya ngayon ay nagsasalita sa kanyang alagad na halina at lumapit sa kanya ang lahat na napapagal at nahihirapan. Binibigay ni Hesus ang kanyang pamatok upang pasanin, at matuto sa kanya na maamo ang kalooban. Sa Lumang Tipan, ang pamatok ay sumasagisag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang binibigay sa atin ni Hesus ay hindi paraan ng pagtakas mula sa mga pasan ng buhay, kundi isang gabay sa atin na sa kabila ng ating pinagdaraanan, siya ang magsisilbing tanda na kasama niya tayo. Sapagkat ang kanyang pamatok ay maginhawa at magaan.

Ang Adbiyento ay isang panahon upang ihanda natin ang ating sarili para sa pagdating ni Kristo hindi lang sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at sa pag-aasam sa kanyang muling pagpaparito, kundi ang araw-araw na pananabik sa kanyang pamalaging presensiya sa ating buhay. Kahit tayo ngayon ay dumadanas ng mga kapighatian, kalungkutan, at kabigatan, ang Diyos ay ang ating pag-asa sa pamamagitan ni Hesus, ang pamatok ng buhay. Si Kristo ang magsisilbing daan upang tumalima tayo sa kalooban ng Ama.

Reply

Jess C. Gregorio December 12, 2023 at 6:29 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Napapagod tayo. Nanghihina. Maraming sumasagi at naglalaro sa mga isipan natin. Mga pananalita at kaisipang walang kasiguraduhan. Dagdagan pa ng takot, inggit, at pangamba ng mga bagay na di natin alam. Mga kaisipang gaya ng mga ito: Paano na kaya… Baka naman… Siguro… Sana naman…Naway… Di ko na kaya… Buti pa sila… at marami pa na kung ating pagmumuni munian ay pawang mga karanasang puwede naman mapagtagumpayan. Kaya paulit ulit tayong sinasabihan ni Hesus na umasa sa Kanya. Na sa ating dasal ay hilingin lang natin ang grasyang sapat na sa araw na ito. Hindi para bukas, sa makalawa, susunod ng linggo, buwan o mga taon ng ating buhay. Magaan Siya kasi alam niya na sapat lang ang grasya sa pang araw-araw, makulit lang tayo dahil sa ating takot, gusto natin mag hoard ng biyaya. Eh napapanis mga iyun at hindi angkop para sa bukas kaya hindi rin natin nagagamit. Nagbibigay bigat lang sa ating paglalakbay. Kaya kung tayo ay na kay Hesus, matutunan natin mag travel light. Wala rin tayong pagmamataas kasi malalaman natin na ang lahat ng kakayahan at galing ay di naman talaga sa atin. Anong maipagmamalaki natin? Lahat ng iuutos niya gawin ay pupunuan niya ng kapangyarihan ng Kanyang Banal na Espiritu, hindi na natin kailangan mag hirap pa at magkanda ugaga sa kakaisip ng paliwanag paano mangyayari ang imposible. At kung may mirakulo, hindi na tayo mamamangha, natunganga, at nakanganga na tila hindi makapaniwala. Magiging natural lahat mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi na tayo mabibigla parati na nakakapagsabi ng OMG! Grabe! Eh di Wow! Sana All!, Ganern! Wish ko lang! Ang resulta Peace of Mind. Panatag ang ating kaluluwa sa kanyang nakagisnang uri sa langit. Ang ating katawang mundo at isipan lang naman ang nakaka stress eh. At dahil sumasablay tayo sa sariling bigat at sari-saring takot natin, patuloy tayong nagkakasala. Balisa. Tuliro. Tingnan mo si Hesus, kahit nakabitin sa krus, cool lang siya. Kahit ano pa ang pinagdadaanan nating hirap sa mundo, kung nasa atin siya, masusumpungan nating magpahinga at maging maligaya. Kaya nating maging cool. Ayaw lang natin. Madali lang naman. Lumapit lang tayo kay Hesus.

Reply

Malou Castaneda December 13, 2023 at 3:46 pm

PAGNINILAY
Minsan ang Diyos ay gumagamit ng mga pagsubok upang hilahin tayo pabalik sa kung saan kailangan natin sa ating Kristiyanong paglakad kasama Niya. Ang napakalakas na kapangyarihan ng Diyos ay magagamit natin, kung ilalagay lamang natin ang ating pag-asa sa Kanya. Hinihiling sa atin ni Hesus na pasanin ang Kanyang pamatok sa ating mga balikat, isang tanda ng pagsuko at isang kahandaang mapabilang sa Kanya, upang matuto ng may pagpapakumbaba sa mga daan ng Diyos at umasa sa Kanya para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa kabila ng mga pagsubok at mahirap na panahon, magtiwala tayo sa Diyos. Alam Niya kung ano ang pinakamabuti at gagawin niya ang pinakamabuti – kahit na hindi ang Kanyang pinakamabuti ang pipiliin natin. Ang pamatok na dinadala natin ay maaaring mabigat kung minsan, ngunit ang ating kalooban na pasanin ito ay lumalakas habang tayo ay nagtitiwala sa Kanya.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming makahanap ng kapahingahan sa Iyo kapag naging kumplikado ang buhay. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: