Saturday, December 30, 2023

Sabado, Disyembre 30, 2023

Ika-6 na Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang

1 Juan 2, 12-17
Salmo 95, 7-8a. 8b-9. 10

Magalak ang kalangitan
at daigdig ay magdiwang.

Lucas 2, 36-40

« Basahin at Pakinggan »