Friday, December 22, 2023

Biyernes, Disyembre 22, 2023

Ika-22 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

1 Samuel 1, 24-28
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas,
pinupuri kitang wagas.

Lucas 1, 46-56

« Basahin at Pakinggan »