January 2024

Miyerkules, Enero 31, 2024

Paggunita kay San Juan Bosco, pari

2 Samuel 24, 2. 9-17
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

D’yos ko, ako’y patawarin
sa aking pagkasuwail.

Marcos 6, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Enero 30, 2024

Martes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3
Salmo 85, 1-2. 3-4. 5-6

Poon, sa aking dalangin
ako sana’y iyong dinggin.

Marcos 5, 21-43

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Enero 29, 2024

Lunes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 15, 13-14. 30; 16, 5-13a
Salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7

Halika, Panginoon ko,
iligtas mo sana ako.

Marcos 5, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 28, 2024

Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Deuteronomio 18, 15-20
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

1 Corinto 7, 32-35
Marcos 1, 21-28

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Enero 27, 2024

Sabado ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay Santa Angela Merici
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria Tuwing Sabado

2 Samuel 12, 1-7a. 10-17
Salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Enero 26, 2024

Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo

2 Timoteo 1, 1-8
o kaya Tito 1, 1-5
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Lucas 10, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Enero 25, 2024

Kapistahan ng Pagbabagong-Buhay ni Apostol San Pablo

Mga Gawa 22, 3-16
o kaya Gawa 9, 1-22
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

Marcos 16, 15-18

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Enero 24, 2024

Paggunita kay San Francisco de Sales, obispo at pantas ng Simbahan

2 Samuel 7, 4-17
Salmo 88, 4-5. 27-28. 29-30

Sa kanya mananatili
ang aking pag-ibig lagi.

Marcos 4, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Enero 23, 2024

Martes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 6, 12b-15. 17-19
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

Sino ang haring dakila?
Siya’y ang D’yos na lumikha.

Marcos 3, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Enero 22, 2024

Lunes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Vicente, diyakono at martir

2 Samuel 5, 1-7. 10
Salmo 88, 20. 21-22. 25-26

Pag-ibig ko’t pagtatapat
ay ibibigay kong ganap.

Marcos 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »