Saturday, December 9, 2023

Sabado, Disyembre 9, 2023

Sabado ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

o kaya Paggunita kay San Juan Diego

Isaias 30, 19-21. 23-26
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad ang umaasa sa
Panginoon tuwina.

Mateo 9, 35 – 10, 1. 6-8

« Basahin at Pakinggan »