Sunday, December 31, 2023

Linggo, Disyembre 31, 2023

Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B)

Sirac 3, 3-7. 14-17a (gr. 2-6. 12-14)
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Colosas 3, 12-21
Lucas 2, 22-40
o kaya Lucas 2, 22. 39-40

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Disyembre 31, 2023

Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B)

Mga Pagpipiliang Pagbasa

Genesis 15, 1-6; 21, 1-3
Salmo 104, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9

Ang D’yos nati’y Panginoon
tipan n’ya’y habang panahon.

Hebreo 11, 8. 11-12. 17-19
Lucas 2, 22-40
o kaya Lucas 2, 22. 39-40

« Basahin at Pakinggan »