Martes, Mayo 4, 2021

May 4, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikalimang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Martes

Ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong Muling Nabuhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan.

Ang mga pinuno ng Simbahan nawa’y magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan, at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa nawa’y magtaguyod ng katarungan at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naliligalig, natatakot, at nababagabag nawa’y makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa ating mga tahanan at lugar ng hanapbuhay nawa’y maghari ang kapayapaan at pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y magtamasa ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa, at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 6:21 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Reynald Perez April 30, 2021 at 9:00 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ngayon ay isang pahayag ni Hesus na siya lamang ang makakapagkaloob ng kapayapaang hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kapag sinabi natin “kapayapaan”, ito’y hindi lang kawalan ng digmaan, karahasan, at poot. Ang kapayapaan ay ang presensiya ng Diyos. Subalit paano ba natin masasabing naroroon ang Diyos sa gitna ng kaguluhang laganap sa buong mundo? Sabi ni Hesus na siya’y babalik patungo sa Ama, at sa oras na yaon, siya’y iluluwalhati sa kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus na hahantong sa kanyang Muling Pagkabuhay. Ang kanyang Pagkabuhay ay nagdala ng kapayapaan sa mga alagad, at tinanggal ang kanilang pangamba at takot sa buhay. Kaya ang kanyang nalalapit na pagbalik noong panahong iyon ay nagsisilbi ng paanyaya’y upang magalak sa kanyang paghaharian. At tayong lahat ay inaayayahang manalig sa kanya sapagkat hindi mananaig ang “pinuno ng sanlibutan”.

Ang tinutukoy rito ni Kristo ay ang Diyablo na walang kapangyarihan sa kanya. Dito makikita natin na hindi mananaig ang kasamaan, kundi ang kabutihang dulot ng dakilang kalooban ng Diyos. Sina San Pablo at San Bernabe sa Unang Pagbasa ay nakaranas ng mga pagsubok sa pagpapahayag ng Mabuting Balita. Subalit nanaig pa rin ang tagumpay na pagdagdag ng mga mananampalataya. Sila rin ay humirang ng mga matandang pastol na mamamahala sa bawat komunidad. Ganoong kayaman ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita ni Kristo sapagkat nasa kanila ang presensiya ng Panginoon. At ang presensiyang iyan mismo ay masasabi nating sa Diyos lamang tayo makakamit ng kapayapaan.

Kaya ang hamon din sa atin ay maging mga instrumento ng kapayapaan sa ibang tao upang palaging magtagumpay ang pag-ibig ng Diyos para sa buong mundo.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 4, 2021 at 6:03 am

Ikaw ba ay panatag na sa iyong buhay. kadalasan ang mga tao ay walang kasiyahan. Kahit marami na siyang salapi gusto pa niya ng mas marami. Ang kapayapaan ng Diyos ay kapayapaang may kaakibat na kapanatagan. Isang buhay na makabuluhan, may takot at pagmamahal sa Diyos. Tulad ng pangangaral nila San Pablo, sila ay nangangaral ng may kapanatagan. Hindi sila natakot o nadala sa kanilang pangangaral. Bagkus sila ay nangaral pa rin sa kabila ng panganib na banta sa kanilang buhay. Kaya nawa ay sa ating munting kakayanan maipangaral natin ang Salita ng Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 4, 2021 at 9:20 am

Kapag nakakakita tayo ng napakalaking magandang bahay,maraming sasakyan na pag aari at may mga maunlad na negosyo, minsan iniisip natin na mabuti pa ang taong itio marahil wala na syang pinuproblema. Pero alam nyo ba na hindi porket mayaman sila ay may kapyapaan na sila. Ang tunay na kapayapaan ay ang pagiging kuntento o satisfaction. Kahit mahirap ang buhay natin maaari nating makamit ang kapayapaan kung tayo ay magiging kuntento at grateful sa maliit o malaking blessing na binibigay satin ni Hesus. Isang araw ako’y masamang masama ang loob dahil sa isang problema sa trabaho, ng ako naglakakad pauwi ay May naksalubong akong isang babaeng unano at nakangiti sya sa akin, paglampas nya ay naisip ko na mabuti pa ang babaeng yun sa kabila ng kanyang kapansanan ay nakukuha nya pang ngumiti na para bang sinasabing “Maraming salamat Panginoon at ako ay binuhay mo at nakita ko ang mundo”. Tapos tayong kumpleto ay namumublrma at minsan nagtatampo pa sa Diyos pag may problemang dumating. Pagnilayan mo kapatid…

Reply

aileen marcelo May 4, 2021 at 11:37 am

walang hanggang pasasalamat Panginoon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: