November 2020

Lunes, Nobyembre 30, 2020

Kapistahan ni Apostol San Andres

Roma 10, 9-18
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Mateo 4, 18-22

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 29, 2020

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B)

Isaias 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

1 Corinto 1, 3-9
Marcos 13, 33-37

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Nobyembre 23, 2020

Lunes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 14, 1-3. 4b-5
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Lucas 21, 1-4

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 22, 2020

Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (A)

Ezekiel 34, 11-12. 15-17
Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

1 Corinto 15, 20-26. 28
Mateo 25, 31-46

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Nobyembre 21, 2020

Paggunita sa Pagdadala sa Mahal na Birhen sa Templo
Sabado ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 11, 4-12
Salmo 143, 1. 2. 9-10

Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

Lucas 20, 27-40

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 15, 2020

Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Kawikaan 31, 10-13. 19-20. 30-31
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

1 Tesalonica 5, 1-6
Mateo 25, 14-30

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Nobyembre 11, 2020

Paggunita kay San Martin ng Tours, Obispo
Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Tito 3, 1-7
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Lucas 17, 11-19

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 8, 2020

Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Karunungan 6, 12-16
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

1 Tesalonica 4, 13-18
Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Nobyembre 4, 2020

Paggunita kay San Carlos Borromeo
Miyerkules ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 2, 12-18
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Lucas 14, 25-33

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Nobyembre 3, 2020

Martes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 2, 5-11
Salmo 21, 26b-27. 28-30a. 31-32

Pupurihin kita, Poon, ngayong kami’y natitipon.

Lucas 14, 15-24

« Basahin at Pakinggan »