Wednesday, November 11, 2020

Miyerkules, Nobyembre 11, 2020

Paggunita kay San Martin ng Tours, Obispo
Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Tito 3, 1-7
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Lucas 17, 11-19

« Basahin at Pakinggan »