October 2020

Biyernes, Oktubre 30, 2020

Biyernes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 1, 1-11
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Lucas 14, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 25, 2020

Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Exodo 22, 20-26
Salmo 17, 2-3a 3bk-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay.

1 Tesalonica 1, 5k-10
Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Oktubre 20, 2020

Martes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Efeso 2, 12-22
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

Lucas 12, 35-38

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 18, 2020

Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 45, 1. 4-6
Salmo 95, 1 at 3, 4-5. 7-8. 9-10a at k

Dakilang kapangyarihan ng Panginoo’y idangal.

1 Tesalonica 1, 1-5b
Mateo 22, 15-21

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 11, 2020

Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 25, 6-10a
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5, 6

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong mahal.

Filipos 4, 12-14. 19-20
Mateo 22, 1-14

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 9, 2020

Biyernes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 3, 7-14
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Lucas 11, 15-26

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 4, 2020

Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 5, 1-7
Salmo 79, 9 at 12. 13-14. 15-16. 19-20

Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel.

Filipos 4, 6-9
Mateo 21, 33-43

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 2, 2020

Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod
Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 13-16 o kaya Mateo 18, 1-5. 10

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Oktubre 1, 2020

Paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Hesus, dalaga
Huwebes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 19, 21-27
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 10, 1-12

« Basahin at Pakinggan »