October 2020

Sabado, Oktubre 31, 2020

Sabado ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 1, 18b-26
Salmo 41, 2. 3. 5bkd

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Lucas 14, 1. 7-11

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 30, 2020

Biyernes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 1, 1-11
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Lucas 14, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Oktubre 29, 2020

Huwebes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 6, 10-20
Salmo 143, 1. 2. 9-10

Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

Lucas 13, 31-35

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Oktubre 28, 2020

Kapistahan nina Apostol San Simon at San Judas

Efeso 2, 19-22
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Oktubre 27, 2020

Martes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 5, 21-33
Salmo 127, 1-2. 3, 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Lucas 13, 18-21

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Oktubre 26, 2020

Lunes ng Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 4, 32 – 5, 8
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Lahat kayong mahal ng D’yos sa kanya’y dapat sumunod.

Lucas 13, 10-17

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 25, 2020

Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Exodo 22, 20-26
Salmo 17, 2-3a 3bk-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay.

1 Tesalonica 1, 5k-10
Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 24, 2020

Sabado ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 4, 7-16
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Lucas 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 23, 2020

Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 4, 1-6
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Lucas 12, 54-59

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Oktubre 22, 2020

Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 3, 14-21
Salmo 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Lucas 12, 49-53

« Basahin at Pakinggan »