Friday, October 2, 2020

Biyernes, Oktubre 2, 2020

Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod
Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 13-16 o kaya Mateo 18, 1-5. 10

« Basahin at Pakinggan »