Monday, November 2, 2020

Lunes, Nobyembre 2, 2020

Paggunita sa Lahat ng mga Pumanaw na Kristiyano

Para sa Unang Misa:

2 Macabeo 12, 43-46
Salmo 103, 8 at 10. 13-14. 15-16. 17-18.

Panginoo’y nagmamahal at maawain sa tanan.

Roma 8, 31b-35. 37-39
Juan 14, 1-6

Para sa Ikalawang Misa:

Karunungan 3, 1-9
Salmo 115, 15. 6; Salmo 116, 10-11. 15-16ak

Sa piling ng Poong mahal ako’y laging mamumuhay.

Roma 6, 3-4. 8-9
Juan 6, 37-40

« Basahin at Pakinggan »