August 2020

Lunes, Agosto 31, 2020

Lunes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 2, 1-5
Salmo 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong D’yos

Lucas 4, 16-30

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 30, 2020

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Jeremias 20, 7-9
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang.

Roma 12, 1-2
Mateo 16, 21-27

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 29, 2020

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, martir

Jeremias 1, 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Marcos 6, 17-29

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 28, 2020

Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simabahan
Biyernes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 1, 17-25
Salmo 32, 1-2. 4-5. 10ab-11

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Mateo 25, 1-13

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 27, 2020

Paggunita kay Santa Monica
Huwebes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 1, 1-9
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Mateo 24, 42-51

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 26, 2020

Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Tesalonica 3, 6-10. 16-18
Salmo 127, 1-2. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Mateo 23, 27-32

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 25, 2020

Martes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Tesalonica 2, 1-3a. 14-17
Salmo 95, 10. 11-12a. 12b-13

Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

Mateo 23, 23-26

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 24, 2020

Kapistahan ni Apostol San Bartolome

Pahayag 21, 9b-14
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Juan 1, 45-51

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 23, 2020

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 22, 19-23
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 6 at 8bk

Pag-ibig mo’y di kukupas, gawain mo’y magaganap.

Roma 11, 33-36
Mateo 16, 13-20

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 22, 2020

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria
Sabado ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 43, 1-7a
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Mateo 23, 1-12

o kaya:

Isaias 9, 1-6
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.

Lucas 1, 26-38

« Basahin at Pakinggan »