August 2020

Biyernes, Agosto 21, 2020

Paggunita kay Papa San Pio X
Biyernes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 37, 1-14
Salmo 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Panginoo’y papurihan sa pag-ibig n’ya kailanman.

Mateo 22, 34-40

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 20, 2020

Paggunita kay San Bernardo, Abad at Pantas ng Simbahan
Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 36, 23-28
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Kayo’y aking wiwisikan upang sala’y mahugasan.

Mateo 22, 1-14

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 19, 2020

Miyerkules ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 34, 1-11
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Mateo 20, 1-16a

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Agosto 18, 2020

Martes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 28, 1-10
Deuteronomio 32, 26-27ab. 27kd-28. 30. 35kd-36ab

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Mateo 19, 23-30

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Agosto 17, 2020

Lunes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 24, 15-24
Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Mateo 19 16-22

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Agosto 16, 2020

Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 65, 1. 6-7
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Roma 11, 13-15. 29-32
Mateo 15, 21-28

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Agosto 15, 2020

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Agosto 14, 2020

Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir
Biyernes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 16, 59-63
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Galit ng D’yos ay naparam, pinatawad n’ya ang tanan.

Mateo 19, 3-12

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Agosto 13, 2020

Huwebes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 12, 1-12
Salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 18, 21 – 19, 1

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Agosto 12, 2020

Miyerkules ng Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 9, 1-7; 10, 18-22
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6

Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng D’yos.

Mateo 18, 15-20

« Basahin at Pakinggan »