Monday, August 17, 2020

Lunes, Agosto 17, 2020

Lunes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 24, 15-24
Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Mateo 19 16-22

« Basahin at Pakinggan »