March 2020

Mga Pagbasa – Martes, Marso 31, 2020

Martes sa Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Bilang 21, 4-9
Salmo 101, 2-3. 16-18. 19-21

Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko’y paunlakan.

Juan 8, 21-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Marso 30, 2020

Lunes sa Ika-5 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Daniel 13, 41k-62
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Kahit sa daang madilim Panginoon ko’y kapiling.

Juan 8, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Marso 28, 2020

Sabado sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Jeremias 11, 18-20
Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12

Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa ‘yo’y lubos.

Juan 7, 40-53

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Marso 27, 2020

Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Karunungan 2, 1a. 12-22
Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23

Sa D’yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.

Juan 7, 1-2. 10. 25-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Marso 26, 2020

Huwebes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Exodo 32, 7-14
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Juan 5, 31-47

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Marso 24, 2020

Martes ng Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Ezekiel 47, 1-9. 12
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9.

D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

Juan 5, 1-16

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Marso 23, 2020

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Isaias 65, 17-21
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11-12a. at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Juan 4, 43-54

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Marso 21, 2020

Sabado sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Oseas 6, 1-6
Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab

Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain.

Lucas 18, 9-14

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Marso 20, 2020

Biyernes sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Oseas 14, 2-10
Salmo 80, 6k-8a. 8bk-9. 10-11ab. 14 at 17

Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Marcos 12, 28b-34

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 18, 2020

Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Deuteronomio 4, 1. 5-9
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 17-19

« Basahin at Pakinggan »