March 2020

Mga Pagbasa – Martes, Marso 31, 2020

Martes sa Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Bilang 21, 4-9
Salmo 101, 2-3. 16-18. 19-21

Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko’y paunlakan.

Juan 8, 21-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Marso 30, 2020

Lunes sa Ika-5 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Daniel 13, 41k-62
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Kahit sa daang madilim Panginoon ko’y kapiling.

Juan 8, 1-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 29, 2020

Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (A)

Ezekiel 37,12-14
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4k-6. 7-8

Sa piling Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

Roma 8, 8-11
Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Marso 28, 2020

Sabado sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Jeremias 11, 18-20
Salmo 7, 2-3. 9bk-10. 11-12

Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa ‘yo’y lubos.

Juan 7, 40-53

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Marso 27, 2020

Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Karunungan 2, 1a. 12-22
Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23

Sa D’yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.

Juan 7, 1-2. 10. 25-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Marso 26, 2020

Huwebes sa Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Exodo 32, 7-14
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Panginoong masintahin, ang bayan mo’y gunitain.

Juan 5, 31-47

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 25, 2020

Dakilang Kapistahan ng Pagpapahayag ng Magandang Balita Tungkol sa Panginoon

Isaias 7, 10-14; 8, 10
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Hebreo 10, 4-10
Lucas 1, 26-38

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Marso 24, 2020

Martes ng Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Ezekiel 47, 1-9. 12
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9.

D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

Juan 5, 1-16

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Marso 23, 2020

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Isaias 65, 17-21
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11-12a. at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Juan 4, 43-54

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 22, 2020

Ikaapat na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (A)

1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a.
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Efeso 5, 8-14
Juan 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

« Basahin at Pakinggan »