Wednesday, March 4, 2020

Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 4, 2020

Miyerkules sa Unang Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Jonas 3, 1-10
Salmo 50, 3-4. 12-13. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

Lucas 11, 29-32

« Basahin at Pakinggan »