Thursday, March 12, 2020

Mga Pagbasa – Huwebes, Marso 12, 2020

Huwebes sa Ika-2 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Jeremias 17, 5-10
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Lucas 16, 19-31

« Basahin at Pakinggan »