Wednesday, March 18, 2020

Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 18, 2020

Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Deuteronomio 4, 1. 5-9
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 17-19

« Basahin at Pakinggan »