Friday, March 27, 2020

Mga Pagbasa – Biyernes, Marso 27, 2020

Biyernes sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Karunungan 2, 1a. 12-22
Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23

Sa D’yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.

Juan 7, 1-2. 10. 25-30

« Basahin at Pakinggan »