Saturday, March 21, 2020

Mga Pagbasa – Sabado, Marso 21, 2020

Sabado sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Oseas 6, 1-6
Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab

Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain.

Lucas 18, 9-14

« Basahin at Pakinggan »