Mga Pagbasa – Biyernes, Disyembre 13, 2019

December 13, 2019

Paggunita kay Santa Lucia
Biyernes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 48, 17-19
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Mateo 11, 16-19

UNANG PAGBASA
Isaias 48, 17-19

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ganito ang sabi ng Banal ng Israel,
ng Panginoong mong sa iyo’y tumubos:
“Ako ang Panginoong iyong Diyos.
Tuturuan kita paya ka umunlad,
papatnubayan kita saan ka man pumunta,
Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko,
pagpapala sana’y dadaloy sa iyo,
parang ilog na di natutuyo ang agos.
Tagumpay mo sana ay sunud-sunod,
parang dating ng alon sa dalampasigan.
Ang lahi mo sana’y
magiging sinadami ng buhangin sa dagat,
at tinitiyak kong
hindi sila mapapahamak.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Tugon: Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw.

Tugon: Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitityak na magtatagumpay.

Tugon: Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Tugon: Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Ang Panginoo’y darating
siya’y ating salubungin
s’ya’y kapayapaan natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 16-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Sa ano ko nga ihahambing ang tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plasa at sumisigaw sa kanilang mga kalaro, ‘Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw! Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis!’ Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, ‘Inaalihan siya ng demonyo!’ Naparito rin ang Anak ng Tao, na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, ‘Masdan ninyo ang taong ito! Matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan!’ Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 12 comments… read them below or add one }

Sr. Soledad December 5, 2016 at 4:21 pm

thank you so much!

Reply

Reynald Perez December 13, 2018 at 10:49 pm

Reflection: The Gospel Reading is a call for us this Advent Season to truly prepare ourselves for the Lord’s Coming. We will celebrate the Lord’s coming to the flesh that occurred more than 2000 years ago on Christmas such as the Novena Masses, which will begin tomorrow night at 8:00 P.M. (December 15) and the following day at Dawn (December 16). We are continuously awaiting the Lord’s return to be our Judge that will reckon us based on the love we have shown on earth. That is why there is the coming of our Lord in mystery and sign wherein we recognize his presence among us and other people. Isaiah prophesies about Jesus makes a stern reminder about the generation we are living in. Today there is more like a liberalistic approach on reality. Technology is advancing quickly that people tend to adapt to the trends around the world through the newly hightech gadgets. Some teenagers are already engaged to the people they love at such an early age, even though it is against the will of their parents. Most of us are into independence that we can make our own decisions in life. But Christ is also telling us that in the midst of our thoughts, words, and actions, we should always practice wisdom. Wisdom is different from knowledge and understanding because this gift of the Holy Spirit enables us to grasp the mind of the Lord and rely on his being aside from the material things in life. Even Jesus himself is the Wisdom of God able to see and know our personality. During his time he preached the Good News especially to sinners. It also happened similarly to the mission of his cousin Saint John the Baptist. However the people of Christ’s generation ridiculed him. Although it is not anymore a ridicule, in our generation today some people are not interested with regards to the Lord. They would rather spend their lives enjoying the goods of the earth without realizing the One who provides and blesses them with his grace. Isaiah tells us the importance of listening to the Lord and obeying his commandments. Every time we receive blessings, we always thank the givers for them. And in the eyes of God, to bear fruit and to be filled with prosperity shows our faithful and humble obedience to the divine will. May we always seek for the wisdom of God by doing good deeds and listening to the Lord in following his commandments.

Reply

Aida Ramirez December 14, 2018 at 4:39 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.?

Reply

Arlin D. Mamales December 14, 2018 at 5:24 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Melba G. De Asis December 14, 2018 at 7:44 am

Tayo ay hinuhusgahan kung ano ang ating mga ginagawa. Nawa’y gumawa tayo ng mga bagay na nakakalugod sa Diyos at makasunod tayo sa Kanyang mga salita na siya nating magiging gabay at liwanag sa ating buhay. Amen

Reply

Dolly Sun December 14, 2018 at 9:50 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

PATRICK CU December 15, 2018 at 1:37 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

jerry j.antipuesto December 13, 2019 at 1:37 pm

salamat sa diyos!amen…

Reply

kulot December 13, 2019 at 7:13 pm

Salamat sa diyos….amen

Reply

Rachel Dela Cruz December 14, 2019 at 1:31 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU January 27, 2020 at 5:31 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: