Monday, December 30, 2019

Mga Pagbasa – Lunes, Disyembre 30, 2019

Ika-6 na Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang

1 Juan 2, 12-17
Salmo 95, 7-8a. 8b-9. 10

Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Lucas 2, 36-40

« Basahin at Pakinggan »