Thursday, December 26, 2019

Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 26, 2019

Kapistahan ni San Esteban, Unang Martir

Mga Gawa 6, 8-10; 7, 54-59
Salmo 30, 3kd-4. 6 at 8ab. 16bk at 17

Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.

Mateo 10, 17-22

« Basahin at Pakinggan »