Friday, December 20, 2019

Mga Pagbasa – Biyernes, Disyembre 20, 2019

Ika-20 ng Disyembre sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 7, 10-14
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang Panginoo’y darating, s’ya’y dakilang Hari natin.

Lucas 1, 26-38

« Basahin at Pakinggan »